กำหนดการซ้อมรับประกาศนียบัตรและกำหนดการรับประกาศนียบัตร

กำหนดการซ้อมรับประกาศนียบัตร..วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม และ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และกำหนดการรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ .....ฝ่ายกิจการนักศึกษา