แผนกการท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ Dinner in the sky

แผนกการท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ Dinner in the sky วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ถนนสุขุมวิท นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมดูงานอย่างเป็นกันเอง