วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการประกวดรำวงมาตรฐาน ครั้งที่๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิบูลย์ - ทัศนีย์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการประกวดรำวงมาตรฐาน ครั้งที่๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิบูลย์ - ทัศนีย์