วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560

นักศึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานธนาคารออมสินโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในโครงการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" ธนาคารออมสิน ภาค 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู) ด้วยความสนุกสนาน พร้อมอิ่มใจ ค่ะ