วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

กิจกรรมบริการวิชาการ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และการ ถ่ายทอด ความรู้สู่สังคม สำหรับผู้ที่สนใจ ด้วยรูปแบบการ บริการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ การบริการ ทางวิชาการแบบโครงการต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และการให้คำปรึกษา นอกเวลาราชการ เป็นต้น


Chania