ขนาดรูปภาพ ต้อง 1 นิ้ว หรือ 1 X 1ครึ่ง ขึ้นไป (192px x 230 px) | หากไม่มีกรุณามาถ่ายภาพในวันที่มามอบตัว
 
Logo VBAC School

ใบสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ

กรุณาโปรกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ทั้งหมด

รูปนักศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

1. ข้อมูลนักศึกษา

       

1.2 ข้อมูลสัญชาติ

1.3 ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักศึกษา

1.5 ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา

1.6 นักศึกษาสอบได้ระดับชั้น หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ

2 ข้อมูลบิดา - มารดา

ข้อมูลบิดา
 
ข้อมูลมารดา

3 ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา - มารดา)