ทำเนียบครู-อาจารย์

นาย นิวัฒน์ กองดวง
นาย นิวัฒน์ กองดวง  มือถือ 0923585310   Line : maichill ที่อยู่ 310 ธนบุรี, กร...
ดูรายละเอียด
นางสาวปรางทิพย์  ศิริวงษ์
นางสาว ปรางทิพย์  ศิริวงษ์  มือถือ 092-4716851 ที่อยู่ 716/7 ซอย 17 อิสรภาพ 24...
ดูรายละเอียด
นางสาวดาราพร   ผุดผ่อน
นางสาวดาราพร   ผุดผ่อน     ชื่อเล่น ดิวล์  แต่นักเรียนส่วนใหญ่เรียก  ...
ดูรายละเอียด
นางสาว สุพิศ ปีขาล
นางสาว สุพิศ ปีขาล     เบอร์โทรศัพท์  0923631565 ที่อยู่  พี เอ็ม โฮ...
ดูรายละเอียด
นางสาวทิฆัมพร  กรุณาเพ็ญ
นางสาวทิฆัมพร  กรุณาเพ็ญ วัน เดือน ปี ที่เกิด 28 กันยายน 2524 อายุ  34 ปี ภูม...
ดูรายละเอียด
นางสาวรัตติยา มณีนิล
นางสาวรัตติยา มณีนิล  ประวัติส่วนบุคคล เพศ หญิง วัน เดือน ปีเกิด 27 กรกฎาคม   &nbs...
ดูรายละเอียด
นางสาวสุมินตรา เทียมนาขา
นางสาวสุมินตรา  เทียมนาขา ชื่อเล่น   ทราย วันเดือนปีเกิด   29 กรกฎาคม 2534 เบ...
ดูรายละเอียด
นายบุญเสริม หล่อศิริเวช
นายบุญเสริม     หล่อศิริเวช วัน เดือน ปี เกิด  18 มกราคม 2525   ...
ดูรายละเอียด

กิจกรรม บริการชุมชนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมวีดีโอ

ประกวด ดาวเดือน VS ดาวเทียม
ดูวิดีโอ
วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ดูวิดีโอ
วิบูลย์บริหารธุรกิจท่าพระ
ดูวิดีโอ
คนเก่งคนดี
ดูวิดีโอ

TVBAC.AC.TH

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 202 ซ.เพชรเกษม 18 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทรศัพท์ 0-2457-8111 โทรสาร 0-2467-0151
Tel: 02-457-8111-5
Email: viboon@tvbac.ac.th